DLA RODZICÓW

Muzyka obecna w życiu dziecka

Muzyka obecna w życiu dziecka

              Wpływ i silne oddziaływanie muzyki na rozwój dziecka jest stwierdzeniem oczywistym. Muzyka towarzyszy nam od chwil narodzin do śmierci i jest obecna we wszystkich aspektach naszego życia. Z jednej strony towarzyszy nam w chwilach smutku i radości  z drugiej płynie obok, niezauważalnie.

              Ambiwalentny charakter muzyki powoduje, że jedni odnajdują w niej swoje tęsknoty, emocje a u innych wypełnia pustkę , ciszę.  Muzyka mieni się paletą barw i znaczeń. Obrazuje  światopoglądy różnych kultur, pokonuje bariery, jest formą porozumienia , językiem uniwersalnym. Muzyka to czas. Muzyka to przestrzeń. Rytm i melodia.

             Rdzeniem samej muzyki jest rytm. Rytm to fundamentalnym element doświadczania świata przez istoty ludzkie. Cykliczność przyrody faz księżyca, rytm dnia i nocy, przypływy, odpływy, bicie serca. Rytm jest instynktowną reakcją na emocję. To coś co się czuję a nie rozumie. Sama idea uderzania by uzyskać rytmiczny dźwięk jest pierwotna. Pierwszym instrumentem było nasze ciało. Okrzyki, uderzanie, klaskanie wszystkie formy ekspresji poprzez ruch. (Później proste elementy z otoczenia: patyki, drzewo, skóra itp.)

                Pierwszym instrumentem perkusyjnym z prawdziwego zdarzenia był bęben. Rytmiczna muzyka odgrywała ogromną rolę w pierwotnych społeczeństwach plemiennych. Bębnienia używano podczas obrzędów, była to również forma komunikacji , element rytuału integrującego plemienia podczas tańców, śpiewu. 

                Rytm jest również wyrazem ruchu w muzyce. Elementem który trafia najprościej. Dlatego dzieci nieświadomie intuicyjnie poddają się rytmowi muzyki. Wykonują proste ruchu nóg i rąk, aktywnie przeżywają muzykę, rytmowi poddaje się ich całe ciało. Zdolność wychwytywania regularności, rytmów stanowi dla nas źródło intelektualnej przyjemności oraz satysfakcji, koi i uspakaja.

               Nasz umysł zapisuje pewne doznania regularności już przed przyjściem na świat.  Bicie serca, kołysanie, oddech to wszystko kojarzy nam się z poczuciem bezpieczeństwa. Jeżeli w naszym otoczeniu rozpoznamy powtarzające się nieprawidłowości reagujemy na nie negatywnie i odwrotnie powtarzające się regularności pozytywnie odzwierciedlają nasze  działania. Dlatego dziecko uspakaja się gdy jest przytulane rozpoznając bicie serca matki, woli jej głos ponieważ rozpoznaje melodię wypowiedzi oraz chce być noszone i kołysane gdyż tej przyjemności doznawały przed urodzeniem.

              Świadomość rytmu kształtuje się poprzez wzajemne oddziaływanie rytmu muzycznego i rytmu ciała Poprawiają  się nasze zdolności muzyczne ale także harmonizuję się  procesy psychiczne i fizyczne. Jednak do  inteligentnego funkcjonowania nie należy jedynie dostrzegać regularności, rytmiczności trzeba umieć z niej korzystać. Proces poznawania muzyki nie jest łatwy.

              Związek ruchu i muzyki jest niewidoczny, nieuchwytny. Ruch jest jakby obrazem muzyki a muzyka jego inspiracją. Ruch jest związany z uporządkowanym w czasie ruchem dźwięków, czyli rytmem muzycznym. Jest środkiem wyrazu muzycznego. Umożliwia aktywne przeżycia muzyczne, odzwierciedlające zmienność agogiki i dynamiki, nastroju i wyrazu emocjonalnego muzyki, kierunku linii melodycznej, zmiany artykulacji i wreszcie całą formę utworu muzycznego. Wszelkie formy aktywności ruchowej to najlepsza droga pierwszego, bezpośredniego kontaktu dziecka z muzyką, eksponowania jej ekspresyjnej funkcji poprzez sam fakt pojawienia się twórczej i kreatywnej wypowiedzi muzycznej.

                    Jeżeli chcemy aby dziecko rozwinęło swoją percepcję muzyczną , dostrzegało treści muzyki i jej wartości, rozwinęło swój talent, ważne jest aby proces kształcenia muzykalności i wrażliwości rozpocząć jak najwcześniej. Należy pamiętać ,że nie rozwijane zdolności muzyczne zanikają. Umiejętność odbieranie muzyki wszystkimi zmysłami, reagowanie na nią całościowo to jeden z najważniejszych aspektów wychowania przez sztukę.

                   Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym wkraczają w świat muzyki. To, w jaki sposób zostaną zachęcenie do słuchania muzyki, śpiewania decyduje o dalszym ich rozwoju w tej dziedzinie. Częsty kontakt dziecka z muzyką kształtuje jego emocje i pozwala lepiej poznać mu otaczający go świat. Uczestnictwo w grupowych zajęciach muzycznych daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, niweluje w nim poczucie samotności i uczy pracy zespołowej.

                  Muzyka rozwija dzieci wpływając na ich postrzeganie i koncentrację, poszerzanie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy. Wpływa również na rozwój wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. Nie zawsze zapisując  dziecko na zajęcia muzyczne wychowujemy przyszłego wirtuoza ( jest to zależne min. od wielu czynników środowiskowych kształtujących osobowość, cech charakteru, zdolności , pracowitości itp. ) ale możemy być pewni ,że wychowamy wrażliwego ,kreatywnego, z otwartym umysłem doceniającego piękno człowieka.

M. Olma

OlmaMC

28 sierpnia, 2013

No Comments

Comments are closed.

  • Facebook
  • YouTube